Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GOTYK Paweł Korolko, z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ul. Batorego 6. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z administratorem danych, pod numerem telefonu +48 509 092 891, lub adresem ado.gotyk@gotyk-nieruchomosci.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. Zawarcia i realizacji umowy pośrednictwa;*
2. Skontaktowania się z Państwem telefonicznie i/lub poprzez adres e-mail ws. chęci sprzedaży/ wynajęcia nieruchomości;
3. Skontaktowania się z Państwem telefonicznie i/lub poprzez adres e-mail ws. poszukiwanych nieruchomości;
4. Skontaktowania się z Państwem w związku z zainteresowaniem Naszymi ofertami.

*Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b GDPR.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. Notariuszom;
2. Podmiotom współpracującym np. biurom nieruchomości oraz kontrahentom;
3. Kancelarii Prawnej współpracującej z firmą GOTYK Paweł Korolko;
4. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawnych;
5. Firmom pocztowym/kurierskim, które będą dostarczać do Państwa przesyłki.

Państwa Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych w odrębnej, cyfrowej bazie danych, na zabezpieczonym serwerze firmy „Galactica” Spółka Jawna Raatz i Wspólnicy z siedzibą przy ul. Fordońskiej 189, 85-739 Bydgoszcz, przetwarzającej powierzone przez Nas dane osobowe, na podstawie zawartej umowy. Umowy pośrednictwa znajdują się w zamkniętej szafie, znajdującej się w pomieszczeniu przeznaczonym wyłącznie do przechowywania danych - w GOTYK Biuro Nieruchomości Toruń, ul. Batorego 6.

Okres przez jaki Państwa dane będą przetwarzane jest uzależniony od celu, a okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1. Przepisy prawa, które mogą obligować GOTYK Biuro Nieruchomości Toruń, do przetwarzania danych przez
określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
2. Okres, przez jaki są świadczone usługi;
3. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
4. Okres, na jaki została udzielona zgoda.

Przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. W tym celu proszę o wysłanie wiadomości na adres e-mail ado.gotyk@gotyk-nieruchomosci.pl

Informujemy, że przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych przez GOTYK Biuro Nieruchomości Toruń, do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenia usługi pośrednictwa.